McKenzie Therapie

McKenzie MDT is de afkorting van Mechanical Diagnosis and Treatment. Het is een wereldwijd gebruikte onderzoeks- en behandelmethode voor mensen met klachten aan het bewegingsapparaat. McKenzie MDT is bekend geworden door de uitstekende resultaten bij rug- en nekklachten al dan niet met uitstraling in benen of armen. Bovendien geeft deze methode ook goede resultaten bij behandeling van de overige gewrichten, zoals schouder, heup en dergelijke. Het doel van de methode is niet alleen de klachten zo snel mogelijk te laten verdwijnen, maar ook te zorgen dat deze in de toekomst zo min mogelijk terugkeren. De methode kan ook nieuwe klachten voorkomen. Daarom kijkt de therapeut goed naar de manier waarop u uw lichaam belast. Wat is uw lichaamshouding en hoe beweegt u zich? McKenzie MDT is een consistent en duidelijk afgebakend behandelsysteem dat gebaseerd is op wetenschappelijk onderzoek. Iedere stap die wordt gezet bij de behandeling van u klacht past binnen het systeem.

Onderzoek

Het traject dat u bij uw McKenzie MDT therapeut doorloopt, begint met een diepgaand, geprotocolleerd onderzoek. Tijdens een vraaggesprek worden de klachten in kaart gebracht, waarna een bewegingsonderzoek plaats vindt. Typisch voor dit onderzoek zijn de veelvuldige herhalingen van verschillende bewegingsrichtingen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat hiermee een duidelijk beeld van de mechanische klacht ontstaat. Bij sommige klachten treedt hierbij het zogenaamde centralisatiefenomeen op. Dit centralisatiefenomeen is het terugbrengen van de pijn onder invloed van houding en/of beweging naar centraal in de wervelkolom. Door uw lichaamshouding en herhaalde bewegingen kan de pijn zich vanuit uw been of arm naar de wervelkolom verplaatsen. Dit fenomeen is baanbrekend geweest bij de onderzoeksmethode van lage rug- en nekklachten. Na het onderzoek zal uw therapeut duidelijk kunnen aangeven of uw klacht geschikt is voor behandeling met McKenzie MDT.                                                                         Kan het niet, dan overlegt de therapeut met u of andere vormen van therapie mogelijk zijn. Eventueel wordt u terugverwezen naar de behandelend arts.

Diagnose en prognose

Met behulp van de uitkomsten van het onderzoek kan uw behandelaar meestal een duidelijke diagnose en prognose formuleren. Deze prognose is gebaseerd op wetenschappelijke criteria. Kan de klacht niet worden behandeld, dan zal zij u doorverwijzen. Hierdoor verliest u geen tijd en geld aan een behandeling die voor u niet zinvol is. U weet dus al heel spoedig wat u kunt verwachten.

De behandeling

Na de diagnose begint de behandeling gericht op uw ‘zelfredzaamheid’.  U leert met slechts enkele eenvoudige oefeningen uw klachten zelf te verbeteren. U krijgt niet alleen meer controle over uw klacht door op de juiste manier te zitten, tillen of lopen, maar ook door regelmatig een aantal doelgerichte oefeningen te doen. Dit wordt tijdens de therapie met u besproken. Aan het eind van de behandeling krijgt u bovendien een paar korte en duidelijke richtlijnen mee, waarmee u aan de slag kunt. Als het nodig is, kan de therapeut de behandeling aanpassen.                                                                                                             De  therapeut kan eventueel de therapie aanvullen met onder andere manuele technieken, zoals mobilisaties en/of manipulaties.

Betrouwbaarheid

McKenzie MDT is momenteel wereldwijd de meest onderzochte en best gedocumenteerde behandelmethode.                                                                                                                           De inzichten van deze behandelmethode zijn opgenomen in alle internationale richtlijnen voor manuele- en oefentherapie.                                                                                                   De therapeuten die in het McKenzie MDT register staan vermeld hebben gedurende 2 jaar alle cursusdelen gevolgd en met succes hun kennis in een theoretisch en praktisch examen bewezen. Zij zullen u volgens de vastomschreven principes van McKenzie MDT onderzoeken en behandelen. Bovendien wordt van hen verwacht dat zij aan regelmatige bij- en nascholing deelnemen.

Organisatie

Robin McKenzie ontwikkelde zijn behandelmethode in de jaren zestig en zeventig in Nieuw-Zeeland.                                                                                                                                     Inmiddels zijn er in dertig landen officiële organisaties opgericht, één daarvan is het McKenzie Institute Benelux.                                                                                                               De basisopleiding tot McKenzietherapeut kan in verschillende landen worden gevolgd en bestaat uit een specialisatie van twee jaar. De opleiding wordt afgesloten met een internationaal erkend examen.                                                                                                           Op de website van McKenzie Institute Benelux vindt u een overzicht van de opgeleide therapeuten.

Meer informatie? www.mckenzie.nl

 

Laat een reactie achter