Directe Toegang Fysiotherapie

Vergelijkbaar met het consult bij de huisarts zal er eerst een korte inventarisatie of screening plaatsvinden die ongeveer 10 minuten in beslag neemt. Hieruit blijkt of u bij de fysiotherapeut aan het juiste adres bent. Is dit het geval, dan volgt een uitgebreider vraaggesprek en onderzoek, waarna de behandeling wordt gestart.

Wanneer de screening uitwijst dat uw klacht niet door de fysiotherapeut behandelbaar is of dat er eventueel aanvullend onderzoek noodzakelijk is, dan krijgt u een kort verslag mee voor de huisarts en het advies deze alsnog te consulteren. De huisarts zal een centrale rol blijven spelen in de coördinatie van uw zorg en zal ook bij behandeling op de hoogte worden gehouden door middel van een behandelverslag.

Alle zorgverzekeraars vergoeden fysiotherapie zonder verwijsbrief.